Lisa Klom­pen­houwer


Ik ben Lisa Klompenhouwer en woon met mijn gezin in vestingstad Hellevoetsluis op het mooie eiland Voorne-Putten waar nog rust en ruimte te vinden zijn. Hier op het eiland geniet ik van de prachtige natuur en het vele water waarmee het eiland is omringd. Wanneer ik rondwandel op het eiland besef ik heel goed wat bescherming nodig heeft! De leefgebieden van de dieren worden steeds kleiner, Zuid-Holland heeft slechts 6% natuur!, en helaas ook leger.

Na mijn studie filosofie heb ik een tijdje gewerkt als docent filosofie, maar mijn liefde voor dieren en natuur trok mij naar een opleiding tot natuurgids bij IVN en vervolgens al snel naar de Partij voor de Dieren. Al een aantal jaar ben ik een actief lid bij de Partij voor de Dieren, eerst bij de werkgroep Rotterdam en nu bij de werkgroep Zuid-Hollandse eilanden. Ik ben de fractiemedewerker bij de Statenfractie van Zuid-Holland. In mijn werk voor de provincie houd ik mij bezig met natuurbescherming en de landbouwtransitie naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw. Maar, het meest maak ik mij druk om het faunabeheer, oftewel het telkens heel snel tot de beslissing komen van het college om over te gaan tot het doden van in vrijheid levende dieren. Via alle politieke middelen proberen wij, de fractie, dit faunabeheer te wijzigen en ervoor te zorgen dat alternatieve diervriendelijke methodes worden toegepast.

Wonende op een eiland zie ik hoe belangrijk het waterschap is. Waterveiligheid en beschikbaarheid van zoetwater als drinkwatervoorraad zijn zaken waar het waterschap zorg voor draagt. Maar, de uitdaging voor de komende jaren is toch echt de waterkwaliteit. In onze delta is het water zeer vervuild door landbouwgif en-mest en door lozingen uit de industrie. Naast een stikstofcrisis, vooral in de duinen van de Delta, heeft het waterschap ook te maken met een watercrisis. Na jaren van negeren dat zoiets als schoon water van levensbelang is voor natuur, dieren én de mens, en de gevolgen hiervan voor de biodiversiteit, wil ik het waterschap de komende jaren eraan helpen herinneren dat waterkwaliteit topprioriteit heeft en zich nu keihard gaat inzetten op het herstellen van ons water in de Hollandse Delta!