Partij voor de Dieren maakt schoon water tot prio­riteit in water­schap Hollandse Delta


25 mei 2023

Partij voor de Dieren maakt schoon water tot prioriteit in waterschap Hollandse Delta

Ridderkerk 25 mei – Waterkwaliteit krijgt een prominentere plek in de toekomstvisie van waterschap Hollandse Delta. Een amendement met dat doel van de Partij voor de Dieren werd gesteund door 20 van de 30 volksvertegenwoordigers in het waterschap tijdens de besluitvormende vergadering afgelopen woensdag.

Hollandse Delta benoemt in haar Watervisie vier grote opgaven voor 2050; voldoende water, duurzaamheid, waterbewustzijn en leefomgeving. Dankzij het amendement van de Partij voor de Dieren wordt als extra opgave "waterkwaliteit" toegevoegd. Eerder concludeerde het Planbureau voor de Leefomgeving dat het water in Nederland zo vuil is dat een crisis vergelijkbaar met de stikstofcrisis dreigt.

Initiatiefnemer van het amendement Lisa Klompenhouwer is tevreden over de stemming. "Een duidelijke meerderheid van de volksvertegenwoordigers van Hollandse Delta is het met de Partij voor de Dieren eens dat schoon water een erg belangrijke opgave is voor de komende decennia." Aldus Klompenhouwer, "Nederland heeft het vuilste water van Europa en het ziet er naar uit dat het water de komende jaren niet voldoende schoon wordt."

De Waterschapspartij Hollandse Delta, Partij van de Arbeid, Waternatuurlijk, SGP, Natuur, CDA, ChristenUnie, Hollandse Delta Natuurlijk, JA21 en 50-Plus steunden het amendement van de Partij voor de Dieren. Onder andere de BBB en de VVD stemden tegen. Een tweede amendement om ook biodiversiteit op te nemen in de visie haalde geen meerderheid. "Volgens sommige collega's gaat het goed met de biodiversiteit." Aldus Klompenhouwer, "Onder meer de egel, de eekhoorn en de haas worden allen bedreigd in Nederland, wat ons betreft is dat reden genoeg biodiversiteit meer aandacht te geven." Uit de in 2020 gepubliceerde Rode Lijst van bedreigde dieren in Nederland blijkt dat vooral zoogdieren in agrarisch gebied het moeilijk hebben: de 'boerenlandzoogdieren'. Elf van de zestien meest bedreigde soorten in Nederland leven in dit gebied. De kwaliteit van het grondwater en de grondwaterstand kunnen de leefomstandigheden van deze dieren sterk beïnvloeden.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren Hollandse Delta wil einde aan gevaarlijke mollenklemmen

Dordrecht 12-01-2023 – De Partij voor de Dieren wil een verbod op het doden van mollen op dijken. Deze week bleek het Watersc...

Lees verder

Partij voor de Dieren vraagt duidelijkheid waterschap inzake Chemours

Partij voor de Dieren: Hoe controleerde waterschap Hollandse Delta Chemours? Ridderkerk 16 juni – De Partij voor de Dieren i...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief