Schrif­te­lijke vragen Uitreiken bloemen door water­schap Hollandse Delta


Indiendatum: 14 mei 2023

Niet-biologisch geteelde bloemen zijn – economisch gezien - luxe wegwerpartikelen. Ze brengen enorme schade toe aan het milieu, aan de natuur en aan de biodiversiteit zowel hier als in het buitenland. De oorzaak hiervan ligt in het veelvuldig gebruik van landbouwgif en kunstmest. Deze stoffen spoelen uit in het omgevings- en grondwater. Verder wordt veel energie gebruikt in het geval van kasverwarming met gas en worden er grote afstanden afgelegd bij het transport door vliegtuigen. Voorts zijn verpakkingsmaterialen veelal niet biologisch afbreekbaar.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de fractie Partij voor de Dieren de volgende vragen:

  1. Zijn de bossen bloemen, die bij gelegenheden worden uitgedeeld door het waterschap, biologisch geteeld? Zo ja, waar worden deze dan ingekocht? Zo nee, waarom niet?
  2. Overweegt u om biologisch geteelde boeketten of andere natuurvriendelijke alternatieven te gebruiken om uit te delen bij gelegenheden?
  3. Niet-biologisch geteelde bloemen brengen grote schade toe aan het milieu, aan de natuur en aan de biodiversiteit vanwege het veelvuldig gebruik van landbouwgif en kunstmest.
    Bent u met ons van mening dat het waterschap een voorbeeldfunctie heeft in het voorkomen van watervervuiling?
  4. Bent u op de hoogte van het feit dat bij bloemen met het MPS A+ label het gebruik van landbouwgif en kunstmest toegestaan blijft?
  5. Bent u op de hoogte van het feit dat bloemen die vanuit een ver buitenland worden geïmporteerd, toegestaan worden binnen het MPS A+ label?
  6. Bent u met ons van mening dat het kopen van bloemen niet past bij het streven naar klimaatneutraliteit van het waterschap in 2030?

Indiendatum: 14 mei 2023
Antwoorddatum: 15 mei 2023

Antwoorden

1. De bloemen die uitgereikt worden bij het Waterschap zijn zo veel mogelijk biologisch en worden ingekocht bij de Duurzame bloemisten groep. Helaas zijn biologische bloemen niet het jaarrond beschikbaar en worden er af en toe niet biologische bloemen gebruikt.
Ook het verpakkingsmateriaal is zoveel als mogelijk gerecycled papier.

2. Het waterschap deelt zoveel mogelijk duurzaam geteelde boeketten uit. Helaas is dit niet het jaarrond mogelijk.

3. Ja, daarom deelt het waterschap zo veel als mogelijk duurzame boeketten uit.

4. Ja

5. Ja

6. Het uitdelen van bloemen bij bijvoorbeeld een benoeming in de VV is een breed gerespecteerd gebruik en wordt door veel mensen hoog gewaardeerd. Het waterschap doet er alles aan om dit zo duurzaam mogelijk te doen maar hecht ook grote waarde aan de symbolische betekenis van het geven van bloemen. Het staat eenieder vrij om de bloemen niet aan te nemen of vooraf kenbaar te maken de bloemen niet in ontvangst te willen nemen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over beverburcht Numansdorp

Lees verder

Schriftelijke vragen Hoe controleerde het waterschap Hollandse Delta Chemours

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer