Bart Canton


Lijst­trekker Hollandse Delta

Ik ben Bart Canton en ik ben lijsttrekker namens de Partij voor de Dieren van de lijst Hollandse Delta voor de aankomende waterschapsverkiezingen in maart 2023. Ik ben afgestudeerd in geschiedenis (politieke theorie) en archeologie. De afgelopen periodes heb ik mij ingezet voor dierenwelzijn, milieu en natuur in de Provinciale Staten en daarvoor in het hoogheemraadschap Delfland. Ik heb de afgelopen jaren het woord gevoerd over onder meer vliegveld (voormalig) Zestienhoven, Chemours en de bouw en het onderhoud van bruggen.
Het is tijd dat ook in het waterschap Hollandse Delta het Partij voor de Dieren geluid duidelijk te horen is!