Bijdrage 1e VV Rapportage verkenners


29 maart 2023

Vele miljoenen inwoners zullen de komende jaren te maken krijgen met dit waterschap onder een nieuw bestuur. Een klein deel van de menselijke inwoners besloot om van hun stemrecht gebruik te maken en ruim 20.000 van hen stemden op de Partij voor de Dieren. Wij zijn vereerd met die steun. Wij gaan de komende 4 jaar ons inzetten voor álle inwoners van dit waterschap.

Zolang otters en zangvogels nog sterven in weinig efficiënte muskusrattenvallen,
zolang vissen nog verhakseld worden in gemalen
en zolang hazen en huisdieren verdrinken omdat oevers te steil zijn,
zolang zal de Partij voor de Dieren nodig zijn in dit waterschap om te strijden voor dierenwelzijn en natuur.

Wat we daarvoor nodig hebben is een sterk dagelijks bestuur. Dank voor de verkenners die veel werk hebben gedaan om dat sterke bestuur mogelijk te maken. Ons inziens zijn de verkenners met vlag en wimpel geslaagd in de opdracht die hen per motie is gegeven. De aanbevelingen steunen wij als Partij voor de Dieren dan ook van harte; een breed gesteund akkoord met inbreng van alle VV-leden.

Partij voor de Dieren ziet er naar uit te spreken over waterkwaliteit, kaders en keringen. We zien er naar uit om vooral te zwijgen over structuur en proces. Maar vandaag gaat het juist over structuur en proces, dus heel kort: wij steunen de motie, en betreffende het amendement; daar staat ook mijn handtekening onder. Dus rest mij slechts één vraag en dat gaat over dat “raadsbrede” akkoord. Is dat nu een volledig raadsbreed akkoord waar u over spreekt in dit voorstel of is het een breed akkoord, waarin niet de gehele raad het bestuursakkoord steunt. Hoe zien de beiden verkenners dit punt?

Bart Canton
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Hollandse Delta

Interessant voor jou

Bijdrage Water commissie 1e begrotingswijziging 2023, Watervisie 2050 en PFAS maatregelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer